Xếp theo:

Trang trong tổng số 8 trang (76 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Alice Walker

1944-?, Mỹ
2 bài thơ, 4197 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/07/2007 18:29

Amy Lowell

1874-1925, Mỹ
1 bài thơ, 828 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/10/2014 21:24

Antonio Guerrero Rodríguez

1958-?, Mỹ
1 bài thơ, 62 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/12/2018 16:46

Blanche Shoemaker Wagstaff

15.00
1888-1959, Mỹ
1 bài thơ, 1063 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/11/2008 04:45

Bob Dylan

15.00
1941-?, Mỹ
1 bài thơ, 1595 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/08/2010 07:04

Carl August Sandburg

1878-1967, Mỹ
11 bài thơ, 2541 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/07/2007 14:46

Carolyn Forche

1950-?, Mỹ
1 bài thơ, 1037 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/10/2012 17:33

Catherine French

1961-?, Mỹ
3 bài thơ, 1296 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/07/2007 22:24

Charles Bukowski

1920-1994, Mỹ
5 bài thơ, 3445 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/04/2008 01:41

Charles Simic (Dušan Simić)

1938-?, Mỹ
31 bài thơ, 2835 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/03/2008 20:56

Trang trong tổng số 8 trang (76 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối