Xếp theo:

Trang trong tổng số 10 trang (99 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Aaron Fogel

44.00
1947-?, Mỹ
1 bài thơ, 818 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/02/2019 09:31

Ada Limón

35.00
1976-?, Mỹ
3 bài thơ, 679 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/02/2019 09:36

Adrienne Cecile Rich

1929-2012, Mỹ
6 bài thơ, 673 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/02/2019 21:22

Alan Dugan

1923-2003, Mỹ
2 bài thơ, 548 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/02/2019 13:34

Albert Goldbarth

15.00
1948-?, Mỹ
1 bài thơ, 502 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/02/2019 21:02

Alice Fulton

12.00
1952-?, Mỹ
1 bài thơ, 444 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/02/2019 21:11

Alice Walker

1944-?, Mỹ
2 bài thơ, 4895 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/07/2007 18:29

Alicia Elsbeth Stallings

1968-?, Mỹ
1 bài thơ, 377 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/02/2019 09:16

Alicia Ostriker

1937-?, Mỹ
1 bài thơ, 405 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/02/2019 21:28

Amanda Gorman

1998-?, Mỹ
3 bài thơ, 885 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/02/2021 09:00

Trang trong tổng số 10 trang (99 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối