Xếp theo:

Trang trong tổng số 10 trang (95 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Aaron Fogel

1947-?, Mỹ
1 bài thơ, 343 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/02/2019 09:31

Ada Limón

15.00
1976-?, Mỹ
3 bài thơ, 258 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/02/2019 09:36

Adrienne Cecile Rich

1929-2012, Mỹ
6 bài thơ, 253 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/02/2019 21:22

Alan Dugan

1923-2003, Mỹ
2 bài thơ, 223 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 25/02/2019 13:34

Albert Goldbarth

1948-?, Mỹ
1 bài thơ, 193 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 27/02/2019 21:02

Alice Fulton

1952-?, Mỹ
1 bài thơ, 186 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 27/02/2019 21:11

Alice Walker

1944-?, Mỹ
2 bài thơ, 4437 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/07/2007 18:29

Alicia Elsbeth Stallings

1968-?, Mỹ
1 bài thơ, 145 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/02/2019 09:16

Alicia Ostriker

1937-?, Mỹ
1 bài thơ, 169 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 27/02/2019 21:28

Amy Lowell

1874-1925, Mỹ
2 bài thơ, 1000 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/10/2014 21:24

Trang trong tổng số 10 trang (95 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối