Xếp theo:

Trang trong tổng số 9 trang (89 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Aaron Fogel

1947-?, Mỹ
1 bài thơ, 74 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/02/2019 09:31

Ada Limón

15.00
1976-?, Mỹ
3 bài thơ, 83 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/02/2019 09:36

Adrienne Cecile Rich

1929-2012, Mỹ
6 bài thơ, 78 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/02/2019 21:22

Alan Dugan

1923-2003, Mỹ
2 bài thơ, 79 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/02/2019 13:34

Albert Goldbarth

1948-?, Mỹ
1 bài thơ, 78 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/02/2019 21:02

Alice Fulton

1952-?, Mỹ
1 bài thơ, 84 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/02/2019 21:11

Alice Walker

1944-?, Mỹ
2 bài thơ, 4252 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/07/2007 18:29

Alicia Elsbeth Stallings

1968-?, Mỹ
1 bài thơ, 49 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/02/2019 09:16

Alicia Ostriker

1937-?, Mỹ
1 bài thơ, 73 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/02/2019 21:28

Amy Lowell

1874-1925, Mỹ
2 bài thơ, 870 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/10/2014 21:24

Trang trong tổng số 9 trang (89 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối