Xếp theo:

Trang trong tổng số 10 trang (100 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Aaron Fogel

44.00
1947-?, Mỹ
1 bài thơ, 925 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/02/2019 09:31

Ada Limón

35.00
1976-?, Mỹ
3 bài thơ, 757 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/02/2019 09:36

Adrienne Cecile Rich

1929-2012, Mỹ
6 bài thơ, 796 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/02/2019 21:22

Alan Dugan

1923-2003, Mỹ
2 bài thơ, 610 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 25/02/2019 13:34

Albert Goldbarth

15.00
1948-?, Mỹ
1 bài thơ, 568 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 27/02/2019 21:02

Alexandra Huynh

25.00
1994-?, Mỹ
1 bài thơ, 438 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/05/2021 08:06

Alice Fulton

12.00
1952-?, Mỹ
1 bài thơ, 501 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 27/02/2019 21:11

Alice Walker

1944-?, Mỹ
2 bài thơ, 4975 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/07/2007 18:29

Alicia Elsbeth Stallings

1968-?, Mỹ
1 bài thơ, 430 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/02/2019 09:16

Alicia Ostriker

1937-?, Mỹ
1 bài thơ, 460 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 27/02/2019 21:28

Trang trong tổng số 10 trang (100 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối