Xếp theo:

Trang trong tổng số 11 trang (106 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Amanda Gorman

1998-?, Mỹ
3 bài thơ, 1415 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/02/2021 09:00

Amy Lowell

1874-1925, Mỹ
2 bài thơ, 1670 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/10/2014 21:24

Andrea Cohen

?-?, Mỹ
6 bài thơ, 707 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/03/2019 08:03

Andrew Grace

?-?, Mỹ
1 bài thơ, 510 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/03/2019 12:32

Antonio Guerrero Rodríguez

1958-?, Mỹ
2 bài thơ, 680 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/12/2018 16:46

Archie Randolph Ammons

1926-2001, Mỹ
4 bài thơ, 455 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/02/2019 09:19

Blanche Shoemaker Wagstaff

15.00
1888-1959, Mỹ
1 bài thơ, 1658 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/11/2008 04:45

Bob Dylan - Robert Allen Zimmerman

33.67
1941-?, Mỹ
38 bài thơ, 3777 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/08/2010 07:04

Carl Sandburg

1878-1967, Mỹ
11 bài thơ, 3925 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2007 14:46

Carolyn Forche

1950-?, Mỹ
1 bài thơ, 1558 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/10/2012 17:33

Trang trong tổng số 11 trang (106 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối