Xếp theo:

Trang trong tổng số 10 trang (99 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Amy Lowell

1874-1925, Mỹ
2 bài thơ, 1315 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/10/2014 21:24

Andrea Cohen

?-?, Mỹ
6 bài thơ, 433 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 22/03/2019 08:03

Andrew Grace

?-?, Mỹ
1 bài thơ, 280 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/03/2019 12:32

Antonio Guerrero Rodríguez

1958-?, Mỹ
2 bài thơ, 392 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/12/2018 16:46

Archie Randolph Ammons

1926-2001, Mỹ
4 bài thơ, 253 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/02/2019 09:19

Blanche Shoemaker Wagstaff

15.00
1888-1959, Mỹ
1 bài thơ, 1346 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/11/2008 04:45

Bob Dylan - Robert Allen Zimmerman

23.00
1941-?, Mỹ
22 bài thơ, 2534 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/08/2010 07:04

Carl Sandburg

1878-1967, Mỹ
11 bài thơ, 3335 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2007 14:46

Carolyn Forche

1950-?, Mỹ
1 bài thơ, 1255 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 27/10/2012 17:33

Catherine French

1961-?, Mỹ
3 bài thơ, 1585 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/07/2007 22:24

Trang trong tổng số 10 trang (99 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối