Xếp theo:

Trang trong tổng số 10 trang (97 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Andrea Cohen

?-?, Mỹ
6 bài thơ, 344 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/03/2019 08:03

Andrew Grace

?-?, Mỹ
1 bài thơ, 219 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/03/2019 12:32

Antonio Guerrero Rodríguez

1958-?, Mỹ
2 bài thơ, 317 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/12/2018 16:46

Archie Randolph Ammons

1926-2001, Mỹ
4 bài thơ, 206 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/02/2019 09:19

Blanche Shoemaker Wagstaff

15.00
1888-1959, Mỹ
1 bài thơ, 1263 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/11/2008 04:45

Bob Dylan - Robert Allen Zimmerman

23.00
1941-?, Mỹ
11 bài thơ, 2126 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 20/08/2010 07:04

Carl Sandburg

1878-1967, Mỹ
11 bài thơ, 3118 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/07/2007 14:46

Carolyn Forche

1950-?, Mỹ
1 bài thơ, 1190 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/10/2012 17:33

Catherine French

1961-?, Mỹ
3 bài thơ, 1503 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/07/2007 22:24

Charles Bukowski

1920-1994, Mỹ
5 bài thơ, 4294 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/04/2008 01:41

Trang trong tổng số 10 trang (97 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối