Xếp theo:

Trang trong tổng số 11 trang (106 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Catherine French

1961-?, Mỹ
3 bài thơ, 1829 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/07/2007 22:24

Charles Bukowski

1920-1994, Mỹ
6 bài thơ, 6360 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/04/2008 01:41

Charles Simic (Dušan Simić)

1938-?, Mỹ
31 bài thơ, 3853 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/03/2008 20:56

Claudia Emerson

1957-2014, Mỹ
1 bài thơ, 1868 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/10/2007 09:12

Conrad Potter Aiken

1889-1973, Mỹ
1 bài thơ, 1647 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 18/11/2008 10:35

Countee Cullen

1903-1946, Mỹ
1 bài thơ, 1409 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/11/2008 08:59

Denise Levertov

1923-1997, Mỹ
4 bài thơ, 1520 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 05/10/2008 11:35

Dixie Lucile Reiniger Willson

1890-1974, Mỹ
1 bài thơ, 85 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 21/11/2022 19:45

Edgar Allan Poe

15.00
1909-1849, Mỹ
15 bài thơ, 10074 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/04/2008 01:44

Edna St. Vincent Millay

15.00
1892-1950, Mỹ
53 bài thơ, 3102 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/07/2007 14:44

Trang trong tổng số 11 trang (106 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối