Xếp theo:

Trang trong tổng số 10 trang (99 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Edwin Markham

1852-1940, Mỹ
1 bài thơ, 1067 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/11/2008 01:59

Elinor Wylie

1885-1928, Mỹ
3 bài thơ, 684 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 10/12/2015 09:03

Eliza Lee Cabot Follen

1787-1860, Mỹ
1 bài thơ, 371 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/02/2019 10:16

Emily Dickinson

15.00
1830-1886, Mỹ
50 bài thơ, 18378 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/07/2007 17:30

Emma Lazarus

1849-1887, Mỹ
6 bài thơ, 355 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/09/2020 21:38

Ernest Hemingway

1899-1961, Mỹ
3 bài thơ, 998 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 20/01/2018 01:46

Ethel Greenglass Rosenberg

1915-1953, Mỹ
1 bài thơ, 1129 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/04/2009 23:47

Frances Ellen Watkins Harper

1825-1911, Mỹ
1 bài thơ, 995 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/11/2008 21:53

Francis Scott Key

1779-1843, Mỹ
1 bài thơ, 380 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/09/2019 10:39

Galway Kinnell

1927-?, Mỹ
2 bài thơ, 1188 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 24/11/2008 00:48

Trang trong tổng số 10 trang (99 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối