Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
1 bài thơ
Tạo ngày 23/02/2019 09:31 bởi tôn tiền tử
Aaron Fogel (1947–) là nhà thơ người Mỹ và phó giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Boston.