44.00
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Yusef Komunyakaa (1 bài)
- Lydia Davis (3 bài)
- Jim Steinman (1 bài)
- Randy Goodrum (1 bài)
- Thomas Lux (1 bài)
Tạo ngày 23/02/2019 09:31 bởi tôn tiền tử
Aaron Fogel sinh ngày 12/1/1947, là nhà thơ người Mỹ và phó giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Boston.