15.00
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Aaron Fogel (1 bài)
- Lydia Davis (3 bài)
- Thomas Lux (1 bài)
- Albert Goldbarth (1 bài)
- Jim Natal (1 bài)
Tạo ngày 07/01/2009 02:18 bởi hongha83
Yusef Komunyakaa (1947-) là nhà thơ Mỹ đương đại, giáo sư Đại học Tổng hợp New York, được hưởng trợ cấp từ Quỹ Nghệ thuật Quốc gia của Quốc hội Mỹ. Đã được tặng nhiều giải thưởng về thơ. Tác giả 12 tập thơ, trong đó có: "Phương ngữ Neon" (1993), "Những tên kẻ cắp chốn thiên đường" (1998)...

Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài (số 6-2008)/ Hội Nhà Văn Việt Nam.