15.00
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Aaron Fogel (1 bài)
- Lydia Davis (3 bài)
- Jim Steinman (1 bài)
- Randy Goodrum (1 bài)
- Thomas Lux (1 bài)
Tạo ngày 07/01/2009 02:18 bởi hongha83
Yusef Komunyakaa sinh ngày 29/4/1947, là nhà thơ Mỹ đương đại, giáo sư ĐH Tổng hợp New York, được hưởng trợ cấp từ Quỹ Nghệ thuật Quốc gia của Quốc hội Mỹ. Đã được tặng nhiều giải thưởng về thơ. Tác giả 12 tập thơ, trong đó có: Phương ngữ Neon (1993), Những tên kẻ cắp chốn thiên đường (1998)...