Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Denise Levertov (4 bài)
- Grace Paley (21 bài)
- Kurt Vonnegut (1 bài)
- James Lenihan (1 bài)
- Hal David (1 bài)
Tạo ngày 24/02/2019 13:34 bởi tôn tiền tử
Alan Dugan (1923–2003) là nhà thơ người Mỹ, được trao hai giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ vào các năm 1962 và 2001, giải Pulitzer cho thơ năm 1962, và giải văn chương Lannan năm 2002.