Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Alan Dugan (2 bài)
- Grace Paley (21 bài)
- Kurt Vonnegut (1 bài)
- James Lenihan (1 bài)
- Charles Bukowski (5 bài)
Tạo ngày 05/10/2008 11:35 bởi hongha83
Denise Levertov (1923-1997) là nhà thơ nữ Mỹ, cùng với Robert Duncan và Robert Creeley là ba nhà thơ trụ cột của nhóm Black Mountain.