Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Nàng thơ (18) xin lỗi (27)

Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2019 13:39

Apology (to the Muse)

I’m so unaware of what
is going on around me that
I like to watch the brief lives
of the birds: they look around
before they take a seed because
they’re always there at present,
self-accounted for in their fears,
hungers and the necessaries
of their rites, whereas I
do not see approaching cars
forget dinner and my address
and realize your beauty
only after you have made a pass
and gone away, saying, “Oh well.”

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Tôi chẳng biết gì về những thứ
đang diễn ra xung quanh đến nỗi
tôi chỉ thích nhìn cuộc đời ngắn ngủi
của lũ chim: chúng nhìn quanh
trước khi lấy một hạt giống vì
chúng luôn luôn ở hiện tại,
nghĩ đến mình trong những nỗi sợ,
cơn đói và những điều thiết yếu
trong nghi thức của chúng, trong khi tôi
không thấy những chiếc xe tiến đến
quên bữa tối và địa chỉ của mình
và chỉ nhận ra vẻ đẹp của em
sau khi em khẽ chạm vào tôi
và đi mất, nói, “Ồ thôi.”

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của DuyKa

Giờ tôi chẳng hay gì nữa
chỉ thích nhìn lũ chim sâu
khi chúng tìm ăn vì đói
sợ đời thấm thoát trôi mau

Xin lỗi, vì tôi quên mất
ngày em có hẹn cùng tôi
em khẽ chạm, rồi đi khuất
một mình tôi nói: “Ồ, thôi!“

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quốc Huy

Anh chẳng biết những gì
Xung quanh anh tiếp nối
Thích ngắm những chú chim
Những cuộc đời ngắn ngủi.

Chúng nhìn quanh, nhìn quanh
Khi nhặt từng hạt lúa
Bởi vì chúng, lúc nào
Cũng trong niềm lo sợ

Vì cơn đói, và vì
Là lễ nghi cần thiết
Trong khi đó, anh không
Thấy xe người xuất hiện

Quên buổi hẹn, số nhà
Và thấy người lộng lẫy
Chỉ khi người đi xa
Và nói rằng: “Được đấy”.

35.00
Trả lời