14/06/2024 10:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời xin lỗi (gửi Nàng thơ)
Apology (to the Muse)

Tác giả: Alan Dugan

Nước: Mỹ
Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2019 13:39

 

Nguyên tác

I’m so unaware of what
is going on around me that
I like to watch the brief lives
of the birds: they look around
before they take a seed because
they’re always there at present,
self-accounted for in their fears,
hungers and the necessaries
of their rites, whereas I
do not see approaching cars
forget dinner and my address
and realize your beauty
only after you have made a pass
and gone away, saying, “Oh well.”

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Tôi chẳng biết gì về những thứ
đang diễn ra xung quanh đến nỗi
tôi chỉ thích nhìn cuộc đời ngắn ngủi
của lũ chim: chúng nhìn quanh
trước khi lấy một hạt giống vì
chúng luôn luôn ở hiện tại,
nghĩ đến mình trong những nỗi sợ,
cơn đói và những điều thiết yếu
trong nghi thức của chúng, trong khi tôi
không thấy những chiếc xe tiến đến
quên bữa tối và địa chỉ của mình
và chỉ nhận ra vẻ đẹp của em
sau khi em khẽ chạm vào tôi
và đi mất, nói, “Ồ thôi.”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Alan Dugan » Lời xin lỗi (gửi Nàng thơ)