Họ bảo tôi, “Anh không cần
       phải làm việc: anh có thể chết đói,”
nên tôi đã bỏ việc
       và bắt đầu rỗng túi. Cả ngày
tôi đi tìm tình yêu và tiền
       trong các rãnh nước và thấy
bút chì, giấy, và một đồng xu
       lấp lánh trong ánh sáng tàn phai,
nên tôi ăn, uống, và viết:
       “Chẳng có ích gì: nghèo
thì tồi tệ hơn công việc, vậy sao phải
       chết đói trong tự do? khi tôi
có thể ăn như một tên nô lệ, uống
       vào mỗi tối, và trả
cho tình em miễn phí hằng đêm.”