22/05/2022 22:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tín điều
Credo

Tác giả: Alan Dugan

Nước: Mỹ
Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2019 13:45

 

Nguyên tác

They told me, “You don’t have
    to work: you can starve,”
so I walked off my job
    and went broke. All day
I looked for love and cash
    in the gutters and found
a pencil, paper, and a dime
    shining in the fading light,
so I ate, drank, and wrote:
    “It is no use: poverty
is worse than work, so why
    starve at liverty? when I
can eat as a slave, drink
    in the evening, and pay
for your free love at night.”

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Họ bảo tôi, “Anh không cần
       phải làm việc: anh có thể chết đói,”
nên tôi đã bỏ việc
       và bắt đầu rỗng túi. Cả ngày
tôi đi tìm tình yêu và tiền
       trong các rãnh nước và thấy
bút chì, giấy, và một đồng xu
       lấp lánh trong ánh sáng tàn phai,
nên tôi ăn, uống, và viết:
       “Chẳng có ích gì: nghèo
thì tồi tệ hơn công việc, vậy sao phải
       chết đói trong tự do? khi tôi
có thể ăn như một tên nô lệ, uống
       vào mỗi tối, và trả
cho tình em miễn phí hằng đêm.”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Alan Dugan » Tín điều