23.00
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Allen Ginsberg (2 bài)
- Robert Bly (1 bài)
- Archie Randolph Ammons (4 bài)
- Galway Kinnell (2 bài)
- William Stanley Merwin (9 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Minh Sơn Lê (1 bài)
Tạo ngày 20/05/2023 20:55 bởi hongha83
Aaron Harold Schroeder (7/9/1926 - 2/12/2009) là nhạc sĩ và nhà xuất bản âm nhạc người Mỹ, sinh tại Brooklyn, bang New York và mất tại Englewood, bang New Jersey, Hoa Kỳ.