Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
1 bài thơ
Tạo ngày 26/02/2019 21:02 bởi tôn tiền tử
Albert Goldbarth (1948-) là nhà thơ Mỹ, được trao hai giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ vào các năm 1991 và 2001.