12.00
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Carolyn Forche (1 bài)
- Kim Addonizio (1 bài)
- Tim Seibles (3 bài)
- Albert Goldbarth (1 bài)
- Jim Natal (1 bài)
Tạo ngày 27/02/2019 21:11 bởi tôn tiền tử
Alice Fulton (1952-) là nhà thơ, nhà văn Mỹ, được trao giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2002 và hiện là giáo sư hàm Ann S. Bowers ngành văn học Anh tại Đại học Cornell.