Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 tác giả)
[1]

Constantine Cavafy - Κωνσταντίνος Καβάφης

1863-1933, Hy Lạp
5 bài thơ, 2374 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/07/2007 12:29

Dimitri Tsakanikas Analis

1938-?, Hy Lạp
2 bài thơ, 1341 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/07/2008 08:32

Georgos Markopoulos - Γιώργος Μαρκόπουλος

1951-?, Hy Lạp
2 bài thơ, 1362 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/05/2013 21:05

Giorgos Seferis - Γιώργος Σεφέρης

15.00
1900-1971, Hy Lạp
6 bài thơ, 2161 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/07/2007 12:24

Manolis Anagnostakis - Μανόλης Αναγνωστάκης

1925-2005, Hy Lạp
1 bài thơ, 1256 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 13/05/2013 18:56

Rita Boumē Papa - Ρίτα Μπούμη - Παπά

1906-1984, Hy Lạp
1 bài thơ, 623 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/11/2018 21:39

Sappho - Σαπφώ

24.50
?-?, Hy Lạp
4 bài thơ, 2915 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/07/2007 12:21

Takis Sinopoulos - Τάκης Σινόπουλος

1917-1981, Hy Lạp
1 bài thơ, 1374 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 08/07/2008 04:42

Yannis Ritsos - Γιάννης Ρίτσος

1909-1990, Hy Lạp
9 bài thơ, 1709 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/12/2010 19:12

Yorgos Markópoulos - Γιώργος Μαρκόπουλος

1951-?, Hy Lạp
2 bài thơ, 1399 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 07/07/2008 19:57

Trang trong tổng số 1 trang (10 tác giả)
[1]