Chưa có đánh giá nào
Nước: Haiti
3 bài thơ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Huy Cận (2 bài)
- Đào Xuân Quý (1 bài)
Tạo ngày 27/05/2008 09:50 bởi hongha83
René Depestre (29/8/1926-) là nhà thơ nước Haiti và là đảng viên Đảng Cộng Sản. Đã sang thăm Việt Nam đầu những năm 60 và đã viết nhiều bút ký và thơ đặc sắc về đất nước, dũng khí và con người Việt Nam.

Tác phẩm:
- Quặng đen, 1956
- Một cầu vồng phương Tây Công giáo, 1967
- Nhà thơ ở Cu Ba, 1976