Chưa có đánh giá nào
Nước: Haiti
3 bài thơ
Tạo ngày 26/05/2008 09:50 bởi hongha83
René Depestre (29/8/1926-) là nhà thơ nước Haiti và là đảng viên Đảng Cộng Sản. Đã sang thăm Việt Nam đầu những năm 60 và đã viết nhiều bút ký và thơ đặc sắc về đất nước, dũng khí và con người Việt Nam.

Tác phẩm:
- Quặng đen, 1956
- Một cầu vồng phương Tây Công giáo, 1967
- Nhà thơ ở Cu Ba, 1976