Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (24 tác giả)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Adam Asnyk

1838-1897, Ba Lan
16 bài thơ, 192 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 10/07/2019 23:34

Adam Bernard Mickiewicz

15.00
1798-1855, Ba Lan
17 bài thơ, 4979 lượt xem, 0 người thích
Do thanhbinh82_tp gửi ngày 30/04/2007 08:07

Adam Zagajewski

1945-?, Ba Lan
13 bài thơ, 172 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/02/2019 15:45

Adam Ziemmianin

23.50
1948-?, Ba Lan
8 bài thơ, 2712 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/08/2007 18:53

Andrzej Bursa

1932-1957, Ba Lan
3 bài thơ, 1389 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 05/09/2007 03:37

Czesław Miłosz

1911-2004, Ba Lan
71 bài thơ, 3467 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/07/2007 11:32

Edward Stachura

15.00
1937-1979, Ba Lan
7 bài thơ, 1275 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/12/2007 14:42

Ewa Lipska

1945-?, Ba Lan
6 bài thơ, 1217 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 02/11/2007 18:39

Grzegorz Wróblewski

1962-?, Ba Lan
14 bài thơ, 1610 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/09/2007 18:47

Halina Poświatowska

1935-1967, Ba Lan
48 bài thơ, 2959 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/07/2008 09:36

Trang trong tổng số 3 trang (24 tác giả)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối