23.50
Nước: Ba Lan
8 bài thơ
Tạo ngày 23/08/2007 18:53 bởi Vanachi
Adam Ziemmianin sinh năm 1948, là một trong những nhà thơ, nhà báo nổi tiếng hoạt động năng nổ không chỉ trong các lĩnh vực văn chương, mà cả trong âm nhạc trình diễn. Sau khi được đào tạo làm nghề dạy học ở Kraków, ông theo học ngôn ngữ Ba Lan ở Đại học Jagiellonian và khởi sự làm báo năm 1977. Bài thơ đầu tiên của ông xuất hiện năm 1968, sau đó ông cho ấn hành khoảng hai mươi tác phẩm, trong số có mười lăm tập thơ được nhiều người biết: Wypogadza się nad naszym domem [1975], Pod jednym dachem [1977], Nasz slony rachunek [1980], W kącie przedzialu [1982], Makatka z plonącego domu [1985], Wiersze dla Marii: poezje [1987], Zdrowaś Matko - Laski pełna: poezie [1987], Dwoje na balkonie [1989], Boski wieczorny mlyn [1990], List do zielonnej ścieżki [1995], Dom okoliczności lagodzacych [1996], …