Chưa có đánh giá nào
Nước: Ba Lan
5 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Ewa Lipska (6 bài)
- Adam Zagajewski (13 bài)
- Adam Ziemmianin (8 bài)
- Piotr Sommer (9 bài)
- Edward Stachura (7 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Lâm Quang Mỹ (5 bài)
Tạo ngày 16/04/2008 03:40 bởi hongha83
Kazimierz Burnat (1943-) là một trong số tác giả hàng đầu của nền thơ Ba Lan. Ông sinh năm 1943, hiện đang sống ở thành phố Vơ-rô-slav. Thơ ông đã được dịch ra nhiều thứ tiếng ở châu Âu.  Ngoài những tập đã xuất bản của mình, thơ ông còn có mặt trong rất nhiều tuyển tập và tạp chí văn học nghệ thuật trong và ngoài nước. Ông còn là nhà báo, nhà xuất bản, tổng biên tập tạp chí văn học "Không bức màn che".

Tác phẩm:
- Thấm nhuần (được bình chọn là "Cuốn thơ hay của năm 2006 ở các Liên hoan Thơ Quốc tế Galicja và Pô-zơ-nan")