ai đưa chúng ta vào cuộc hành trình này
ai đặt những mái chèo èo uột này trong tay chúng ta
ai bỏ mặc ta bồng bềnh trên những con sóng hỗn độn này

có ai để ta đứng cạnh trong chuyến đi đường dài này
ai sẽ là người lèo lái cũng là người anh em của ta
bến cảng nào ta sẽ ở lại
để tìm cho ra một chút giải đáp

có ai để tin và có ai để sợ
đi tìm ở đâu và tìm thấy ở đâu
con tàu của ta tảng băng trôi chưa bao giờ lạnh hơn
trong lều trú kín khuất những câu hỏi không ai trả lời

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé