giả bộ tôi nhìn thấy hắn giả bộ tôi quen hắn
giả bộ hắn không thay đổi
mặc dù thời gian vẫn cứ trôi qua

giả bộ chúng tôi chào nhau giả bộ hắn hài lòng
giả bộ một con người ân cần đưa mắt nhìn
từ gương mặt hắn

giả bộ mọi chuyện đều OK
xe hơi vợ con đầy đủ
đứa nhỏ nhất ở nhà trẻ
giả bộ hắn cũng hiểu được tôi
và nói to lên như thế

chúng tôi từ biệt nhau rất ư nồng nàn
tựa như chẳng hề có vấn đề gì

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé