21.00
Nước: Ba Lan
13 bài thơ
Tạo ngày 23/02/2019 15:45 bởi tôn tiền tử
Adam Zagajewski (1945-) là nhà thơ, nhà văn, và dịch giả người Ba Lan. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 2004, giải Heinrich Mann năm 2015, và giải công nhận trọn đời của giải thơ Griffin năm 2016. Ông hiện là giáo sư tại Đại học Chicago.