Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: William Blake (1)

Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2019 15:54

Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Tôi dõi theo William Blake, người nhìn ra thiên thần
mỗi ngày trên những ngọn cây
và gặp Chúa đứng ở trên cầu thang
ở trong căn nhà nhỏ và thấy ánh sáng trong những con hẻm bẩn—

Blake, người chết đi
trong lúc hát hân hoan
ở một London chật
những gái làng chơi, những đô đốc, và những phép lạ,

William Blake, người thợ khắc, người lao động
và sống trong cảnh đói nghèo mà không tuyệt vọng,
người nhận được những dấu hiệu cháy bỏng
từ biển cả và bầu trời đầy sao,

không bao giờ đánh mất đi hy vọng, vì hy vọng
luôn được sinh ra mới như hơi thở,
tôi nhìn thấy những kẻ đi như ông trên những con phố xỉn,
hướng về phía phong lan đỏ bình minh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Clare Cavanagh

Blake (tiếng Anh)

I watch William Blake, who spotted angels
every day in treetops
and met God on the staircase
of his little house and found light in grimy alleys—
Blake, who died
singing gleefully
in a London thronged
with streetwalkers, admirals, and miracles,
William Blake, engraver, who labored
and lived in poverty but not despair,
who received burning signs
from the sea and from the starry sky,
who never lost hope, since hope
was always born anew like breath,
I see those who walked like him on graying streets,
headed toward the dawn’s rosy orchid.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời