Ewa Lipska sinh ngày 8/10/1945, là nhà thơ Ba Lan thuộc thế hệ "Làn sóng mới". Tác phẩm của bà đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Bà sống ở Vienna (Áo) và Kraków (Ba Lan).