Làm sao em không có mặt
trong thành phố nóng bỏng này
mỗi bước ta đi
chạm vào sự vắng mặt của em
tàu điện vừa rung chuông
và nhắc nhở ta
còn bốn trạm nữa
mới đến ga
nơi em xuống tàu
ngọn đèn xanh qua đường
là dấu vết duy nhất
của chiếc áo
em mặc
hôm qua

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé