Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (25 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

John Paul II

1920-2005, Ba Lan
1 bài thơ, 1410 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/07/2007 12:07

Julia Hartwig

1921-?, Ba Lan
6 bài thơ, 1148 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 17/08/2007 16:39

Kazimierz Burnat

1943-?, Ba Lan
5 bài thơ, 995 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/04/2008 03:40

Konstanty Ildefons Gałczyński

1905-1953, Ba Lan
1 bài thơ, 848 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/07/2007 12:12

Leopold Staff

1878-1957, Ba Lan
5 bài thơ, 1041 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/07/2007 12:09

Maciej Wierszycki

?-?, Ba Lan
8 bài thơ, 211 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/09/2019 22:52

Mieczysław Jastrun

1903-1983, Ba Lan
1 bài thơ, 122 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/11/2018 17:38

Piotr Sommer

1948-?, Ba Lan
9 bài thơ, 1428 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/09/2007 06:19

Ryszard Kapuściński

1932-2007, Ba Lan
8 bài thơ, 1215 lượt xem, 3 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/04/2008 21:44

Sławomir Mrożek

1930-2013, Ba Lan
1 bài thơ, 187 lượt xem, 0 người thích
Do Admin gửi ngày 02/11/2017 06:29

Trang trong tổng số 3 trang (25 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối