Chưa có đánh giá nào
Nước: Ba Lan
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Mieczysław Jastrun (1 bài)
- Czesław Miłosz (72 bài)
- Władysław Broniewski (45 bài)
- John Paul II (1 bài)
- Tadeusz Różewicz (43 bài)
Tạo ngày 21/07/2007 12:12 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 21/07/2007 12:12 bởi Vanachi
Konstanty Ildefons Gałczyński (23/1/1905 - 6/12/1953), nhà thơ Ba Lan, sinh tại Warsaw, tuổi trẻ sống ở Matxcơva, sau đó trở lại Ba Lan và học tiếng Anh tại trường Đại học Warsaw, hoàn thành luận án về nhà thơ Anh không có thật ở thế kỷ XIX là Morris Gordon Cheats. Trong hầu hết thời gian Ba Lan bị chiếm đóng, ông là tù binh chiến tranh, sau đó trở lại Ba Lan năm 1946. Những bài thơ thời kỳ sau chiến tranh của ông hầu hết đều chống lại nhà thơ Ba Lan về sau đã đoạt giải Nobel là Czesław Miłosz, bị bỏ qua bởi chủ trương của chính quyền Cộng sản.