Chưa có đánh giá nào
Nước: Ba Lan
45 bài thơ
Tạo ngày 11/07/2008 22:55 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 23/06/2012 07:14 bởi hongha83
Władysław Broniewski (1867-1962) là nhà thơ vô sản vĩ đại của nước Ba Lan, sinh tại Płocku và mất tại Warszawie. Là chiến sĩ đấu tranh chống quân xâm lược Đức trong chiến tranh thế giới thứ II. Ngoài sáng tác thơ Władysław Broniewski còn dịch các tác phẩm văn xuôi và thi ca của Nga như Maiakovski, Esenin, Gogol, Erenbour... và viết nhiều tiểu luận về phim ảnh. Thơ ông được dịch ra nhiều thứ tiếng.

Tác phẩm:
- Những cối xay gió (Wiatraki, 1925)
- Khói trên thành phố (Dymy nad miatem, 1926)
- Nỗi lo và tiếng hát (Troska i pies'n, 1932)
- Tiếng thét cuối cùng (Krzyk ostatny, 1938)
- Lưỡi lê hãy cắm lên nòng (Bagnet na bron', 1943)
- Anca, 1956

Tác phẩm dịch ra tiếng Việt:
- Thơ Brôniepxki (55 bài, Thanh Lê tuyển chọn và giới thiệu, nhiều người dịch), NXB Văn học, 1984