Tôi thấy sức mình đã yếu đi nhiều
Và không biết khi nào sẽ viết tiếp?
Nhưng không, không - tôi chưa chết
Đang lớn lên trong lặng im

Tôi phải làm thơ
Và phải hành động
như tiếng súng công xã Paris
Hỡi các đồng chí!
Tôi nguyện cùng các anh, các chị
chiến đấu đến giọt máu cuối cùng


Nguồn: Thơ Brôniepxki, NXB Văn học, 1984
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)