Tôi sinh ra trên bờ Vixla ấy
Ở đây tôi nghe tất cả tỏ tường
Tôi biết những con chim nào dễ mến
Tôi hay từng cái yên lặng du dương

Dẫu ở đây đẹp trời hay bão đến
Tôi cũng cùng thấu hiểu với thiên nhiên
Bão ở giữa những tầng mây xuất hiện
Và đôi khi tôi cũng nổ sấm rền

Tôi quan sát mọi điều và nghĩ ngợi
Và thiếp đi một lúc chập chờn
Cái bài thơ sẽ lấy sông Vixla làm tứ
Có lẽ bầy chim đã hót đó tôi chăng?


Nguồn: Thơ Brôniepxki, NXB Văn học, 1984
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)