Chưa có đánh giá nào
Nước: Ba Lan
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Tế Hanh (1 bài)
Tạo ngày 30/11/2018 17:38 bởi hongha83
Mieczysław Jastrun (1903-1983) là nhà thơ, nhà viết tiểu luận Ba Lan gốc Do Thái. Ông sinh ở Korolivka, Ucraina và mất ở Warsaw, Ba Lan. Ngoài thơ và văn xuôi, ông còn dịch Lorca, Pushkin, Hölderlin, Rilke sang tiếng Ba Lan, và dạy thi ca hiện đại tại Đại học Warsaw (University of Warsaw).