Nếu trái tim không chứa vừa lồng ngực
Chớ ngại ngần, phanh hết ngực ra
Nếu sợ ngày thịt đổ máu sa
Tới sao được một mùa xuân thắng lợi

Nếu bài ca không hề nhuộm máu
Thì tiếng đàn sẽ thay thế bài ca
Hỡi bạn trẻ, hãy nghiến răng, quắc mắt
Nhập ngay vào đội chiến đấu của chúng ta

Dù chúng dùng đủ cực hình man rợ
Thì đầu rơi máu chảy có hề chi
Nếu cần húc đầu vào tường nhớ lại
Cuộc hành quân đánh chiếm ngục Bastille

Búa quai vào ngực, ngực không rạn nứt
Hãy vì thắng lợi, chớ tiếc sức mình
Rồi niềm vui và bài ca sẽ tới
Một cuộc đời rực ánh bình minh


Nguồn: Thơ Brôniepxki, NXB Văn học, 1984
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)