Tôi là người lính trơn
Tên tôi ai cần nữa?
Lớp lớp nặng mặt đường
Đè xác tôi mục rữa

Ngực tôi họ phủ cờ
Để giấu đi vết đạn
Tôi - hòn đá nằm trơ
Lót con đường ra trận

Cái chết lướt qua rồi
Họ sau gào chiến thắng
Đạp ủng lên người tôi
Những trung đoàn dằng dặc

Hãy dừng bước hành quân
Có đâu, người chiến thắng
Hãy đập nát tan tành
Khải hoàn môn cay đắng

Ta đâu là con nó
Nước Pháp say máu người
Xóc lê vào ngực nó
Mà làm lại cuộc đời

Hãy đập tan hồn nó
Trống rỗng và phù hoa
Cho bay theo tám gió
Tro tàn xương thây ma
Tôi sẽ dẫn bạn vào nước Pháp khác hôm qua
Tổ quốc của tình yêu chiến thắng


Nguồn: Thơ Brôniepxki, NXB Văn học, 1984
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)