Những người cộng hoà đã chết
Máu trên đường lai láng, những vết thương
Tay vấy lên khắp những bức tường
Họ viết bằng máu: No pasaran!

Tấm bảng ấy tạc bằng sắt lửa
Giữa chiến hào của đất đá tim gan
Thành Madrid tự do đẻ ra ngày bất diệt
Quý hơn cuộc đời, bền hơn cái chết

Hai năm qua quân thù chà đạp nền tự do đất nước
Với máu lửa gươm đao một lòng đã quyết
Tự do của Tổ quốc đã xây nên bức tường thân thiết
Nhắc diệt bạo tàn và áp bức cuồng ngông

Trong thơ tôi: tự do, bình đẳng, bác ái
Lời thơ tôi vấy máu những vết thương
Nếu có chết vẫn hô vang hai tiếng:
No pasaran!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)