Đường phố tan hoang
Thành xiêu vách đổ
Lịch sử
Qua rồi
Nhưng không mất
Và không bao giờ mất
Ta sẵn sàng xây lại
Bằng sức lực chính ta

Tro bụi thành phố Vác-xa-va
Ngày đêm nghe xao xuyến
Từ đám cháy của thành phố
Từ gạch đá vụn quang vinh
Chúng ta xây cầu
Qua dòng sông Vixla thẳm xanh

Trước quân thù
Nhân dân không khuất phục
Dựng lên
Nhịp cầu này, nhịp cầu khác
Trụ này và trụ khác
Dựng lên dưới bầu trời
Kéo dài ra
Kéo dài ra mãi
Hướng về chủ nghĩa xã hội
Và thắng lợi huy hoàng

Xây cầu cho nhân dân
Cho quần chúng vô sản
Đi qua cầu
Có đội quân anh dũng
Có nhiệt tình
Có khó nhọc và thời gian
Chúng ta xây chiếc cầu:
Ba Lan


Nguồn: Thơ Brôniepxki, NXB Văn học, 1984
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)