Hỡi người thợ mỏ! hãy nhanh tay chút nữa
đào sâu hơn nữa lấy than lên
hầm than của anh, đường tuyến của anh
là động mạch của Ba Lan tổ quốc

Chủ nghĩa tư bản gục xuống dưới cây búa chim
Thời gian tự do đã đến
Sắt, thép, than nhiều nhiều hơn nữa
cho quần chúng công nhân!

Than sưởi ấm, than cho ta
xây ngôi nhà công cộng
than là lực lượng Quân đội nhân dân
đường ta đi đến tương lai rực sáng

Hôm nay từng giọt mồ hôi anh rỏ xuống
không phải cho bọn bóc lột làm giàu
Nước Ba Lan lao động đang nhìn và chờ đợi
Đường cày, cây búa của các anh

Hỡi người thợ mỏ! hãy nhanh tay chút nữa
dũng cảm lên đi, tương lai rực rỡ đón chờ
Lên hàng đầu trong những cuộc thi đua
Làm việc say sưa, biết mấy cho vừa

Đất nước của anh, của riêng anh mãi mãi
than, sắt, thép và những gì gì nữa
Tiến lên phía trước, Zabre dẫn đi
Lên chủ nghĩa xã hội diệu kỳ


Zabre là trung tâm kỹ nghệ mỏ ở Ba Lan.
Nguồn: Thơ Brôniepxki, NXB Văn học, 1984
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)