Con biết nói gì với Mẹ
Những điều con suy nghĩ, Mẹ ơi!
Dồn dập đến bên con bao việc chẳng lành
Sông Vixla nổi sóng

Thất vọng? Hoài nghi? Người bạn đời của con đã chết?
Không! Con sẽ đứng vững như một cây sồi
Sức ấy Mẹ cho con từ trước, Mẹ đẻ của con ơi!
Con tiếp tục chiến đấu cho đến ngày thắng lợi

Nếu xảy ra rủi ro, Mẹ hỡi!
Mẹ hãy tha thứ cho con
Con đã làm như thế và phải làm như thế
Mẹ hiểu cho con của Mẹ
Mẹ chớ có nên buồn


Nguồn: Thơ Brôniepxki, NXB Văn học, 1984
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)