Tôi mở cửa thấy bức rèm
Rũ xuống bên tôi
Như Anca
Trong quan tài hôm nọ

Rèm trắng, màu xanh biếc
Gió đưa nghe tiếng động
Cho ta xem phía bên kia
Phải chăng là con của ta?

Kìa! Anca!
Con gái của cha
Đêm nay làm sao cha ngủ được
Bức rèm lay hay con đến thăm cha?


Nguồn: Thơ Brôniepxki, NXB Văn học, 1984
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)