Thơ là gì, tôi không biết
Thơ để làm gì tôi chẳng hay
Tôi chỉ thấy người ta đọc
và ngâm thơ rồi lại khóc

Người ta lại làm thơ
mệt hay vì thiếu sức
nghẹn ngào tràn cuống họng
khi ghi lại đôi lời

Người công nhân ở Rađom
Có lần chết mất đứa con
nghĩ đến, lại trào nước mắt
viết cho tôi vắn tắt:

"Con đẹp tựa hoa hồng
tốt, hiền, lễ phép vô song...
Lời thơ không nên viết dài quá
viết theo giọng người lương cao cả..."

Thơ là gì, tôi không biết
Có điều gì thiêng liêng trong đó
"bắt suối phải ngừng chảy
Và người chết phải sống lại"


Nguồn: Thơ Brôniepxki, NXB Văn học, 1984
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)