- Chỉ cho tôi xem cây cối
- Tôi bị mù
Đâu là bên phải, đâu là bên trái?
- Tôi bị mù
- Đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối?
- Tôi bị mù
- Hãy nói rằng: không phải bị mù
Thế anh có cảm thấy cần tình yêu không?
- Vâng. Tôi thấy


Nguồn: Thơ Brôniepxki, NXB Văn học, 1984
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)