Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (25 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Tadeusz Różewicz

1921-2014, Ba Lan
43 bài thơ, 2928 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/11/2007 17:17

Wisława Szymborska

15.00
1923-2012, Ba Lan
101 bài thơ, 11342 lượt xem, 10 người thích
Do Vanachi gửi ngày 21/07/2007 11:36

Władysław Broniewski

1897-1962, Ba Lan
45 bài thơ, 2965 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 11/07/2008 22:55

Zbigniew Herbert

1924-1998, Ba Lan
2 bài thơ, 123 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 02/12/2017 15:54

Zofia Zarębianka

1958-?, Ba Lan
5 bài thơ, 1053 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/07/2007 22:27

Trang trong tổng số 3 trang (25 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]