Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (25 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Tadeusz Różewicz

1921-2014, Ba Lan
43 bài thơ, 3148 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/11/2007 17:17

Wisława Szymborska

25.00
1923-2012, Ba Lan
103 bài thơ, 12294 lượt xem, 11 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/07/2007 11:36

Władysław Broniewski

1897-1962, Ba Lan
45 bài thơ, 3194 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 10/07/2008 22:55

Zbigniew Herbert

1924-1998, Ba Lan
2 bài thơ, 244 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 01/12/2017 15:54

Zofia Zarębianka

1958-?, Ba Lan
5 bài thơ, 1167 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 14/07/2007 22:27

Trang trong tổng số 3 trang (25 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]