Chưa có đánh giá nào
Nước: Tây Ban Nha
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Rafael Alberti (6 bài)
- Luis Cernuda Bidón (1 bài)
- Miguel Hernández (1 bài)
- Federico García Lorca (124 bài)
- Blas de Otero (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Đào Xuân Quý (1 bài)
Tạo ngày 03/10/2018 07:09 bởi hongha83
Victoriano Crémer (1906 - 2009) là nhà thơ Tây Ban Nha sinh ở Burgos và mất ở León. Ông là đồng sáng lập tạp chí văn học Espadaña (Tháp Chuông) với Gonzalez de Lama và Eugenio de Nora trong thời kỳ Nội chiến Tây Ban Nha. Tạp chí xuất bản tác phẩm của các nhà thơ bao gồm Blas de Otero, César Vallejo và Pablo Neruda. Crémer đã giành được Giải thưởng thơ Jaime Gil de Biedma năm 2008.

Tác phẩm:

- Những bài hát mới về Sự sống và Hy vọng (Nuevos Cantos de Vida y Esperanza)