Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ángel González

1925-2008, Tây Ban Nha
1 bài thơ, 1155 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/03/2012 09:30

Antonio Gamoneda

1931-?, Tây Ban Nha
3 bài thơ, 1196 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/11/2008 08:18

Antonio Machado

1875-1939, Tây Ban Nha
10 bài thơ, 1592 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/04/2008 05:23

Blas de Otero

1916-1979, Tây Ban Nha
5 bài thơ, 977 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/11/2008 01:21

Carlos Barral

1928-1989, Tây Ban Nha
1 bài thơ, 1120 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/03/2012 08:38

Federico García Lorca

24.00
1898-1936, Tây Ban Nha
124 bài thơ, 25952 lượt xem, 13 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2007 06:16

Gustavo Adolfo Bécquer

1836-1870, Tây Ban Nha
4 bài thơ, 1697 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/07/2007 23:10

Jaime Gil de Biedma

1929-1990, Tây Ban Nha
1 bài thơ, 757 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/06/2013 10:14

Jorge Guillén

1893-1984, Tây Ban Nha
1 bài thơ, 861 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/11/2008 01:04

José Ángel Valente

1929-2000, Tây Ban Nha
1 bài thơ, 60 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/11/2018 16:56

Trang trong tổng số 2 trang (16 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối