Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ángel González

15.00
1925-2008, Tây Ban Nha
1 bài thơ, 1892 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 22/03/2012 09:30

Antonio Gamoneda

13.00
1931-?, Tây Ban Nha
3 bài thơ, 1832 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 23/11/2008 08:18

Antonio Machado

1875-1939, Tây Ban Nha
10 bài thơ, 2460 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 16/04/2008 05:23

Blas de Otero

1916-1979, Tây Ban Nha
5 bài thơ, 1656 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/11/2008 01:21

Carlos Barral

1928-1989, Tây Ban Nha
1 bài thơ, 1832 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 19/03/2012 08:38

Federico García Lorca

124.58
1898-1936, Tây Ban Nha
124 bài thơ, 36733 lượt xem, 16 người thích
Do Vanachi gửi ngày 16/03/2007 06:16

Gustavo Adolfo Bécquer

11.00
1836-1870, Tây Ban Nha
4 bài thơ, 2316 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 18/07/2007 23:10

Jaime Gil de Biedma

1929-1990, Tây Ban Nha
1 bài thơ, 1295 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 14/06/2013 10:14

Jorge Guillén

1893-1984, Tây Ban Nha
1 bài thơ, 1452 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 17/11/2008 01:04

José Ángel Valente

1929-2000, Tây Ban Nha
1 bài thơ, 556 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 29/11/2018 16:56

Trang trong tổng số 2 trang (17 tác giả)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối