Chưa có đánh giá nào
Nước: Tây Ban Nha
5 bài thơ
Tạo ngày 18/11/2008 01:21 bởi hongha83
Blas de Otero (1916-1979) sinh tại Bilbao, mất tại Madrid, là nhà thơ Tây Ban Nha, đã đi khắp quê hương và nhiều năm ở nước ngoài, nhất là ở Pháp. Tin tưởng ở một nền thơ ca mang nhiều tính xã hội "với điều kiện nhà thơ cảm xúc về những đề tài xã hội cũng hết sức chân thành và mãnh liệt như về những đề tài cổ truyền".

Tác phẩm:
- Ca khúc
- Tôi đòi hỏi hoà bình và được nói
- Ancia
- Nói rõ

Nguồn: Thơ Tây Ban Nha chiến đấu/ NXB Văn học, 1979.