Khí trời có thể thiếu cho tôi
Bánh mì
Và nước uống
Tôi hiểu rằng chúng sẽ thiếu cho tôi

Khí trời, khí trời không thuộc về ai tất
Nếu nước là phần của những người đang khát
Và bánh ăn. Tôi hiểu rằng chúng sẽ thiếu cho tôi

Nhưng lòng tin, quyết không bao giờ thiếu được

Càng ít khí trời, càng thêm có lòng tin
Hẳn thế rồi! Phải thêm nữa lòng tin


Nguồn: Thơ Tây Ban Nha chiến đấu, NXB Văn học, 1974
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)