Nếu tôi đã đánh mất thời gian, đánh mất cuộc đời
Mất những gì tôi ném đi như chiếc nhẫn xuống dòng sông
Mất cả giọng nói tôi trong bụi rậm
Thì vẫn còn đây lời nói của tôi

Nếu tôi đã chịu đựng cơn đói và cơn khát
Những cái chả ra gì - những cái thuộc về tôi
Nếu tôi đã gặt những bóng đêm, thầm lặng gặt
Thì vẫn còn đây lời nói của tôi

Nếu tôi đã mở môi để ngợi ca Tổ quốc
Ngợi ca mặt sáng trong và dữ dội của Người
Mở đến nỗi đôi môi tôi xé rách
Thì vẫn còn đây lời nói của tôi


Nguồn: Thơ Tây Ban Nha chiến đấu, NXB Văn học, 1974
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)