Chưa có đánh giá nào
Nước: Tây Ban Nha
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 17/10/2018 13:01 bởi hongha83
Miguel Hernández (30/10/1910 - 28/3/1942) là nhà thơ và nhà viết kịch Tây Ban Nha. Ông sinh ở Orihuela và mất ở Alicante, Tây Ban Nha

Tác phẩm:
- Ngọn gió của nhân dân, thơ (Viento del pueblo, 1937)