Chưa có đánh giá nào
Nước: Tây Ban Nha
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Rafael Alberti (6 bài)
- Federico García Lorca (124 bài)
- Victoriano Crémer (1 bài)
- Miguel Hernández (1 bài)
- Jorge Guillén (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Diễm Châu (1 bài)
Tạo ngày 29/05/2007 16:36 bởi Vanachi
Luis Cernuda Bidón (21/9/1902 - 5/11/1963), nhà thơ Tây Ban Nha, sinh tại Sevilla năm 1902, tự lưu đày khỏi xứ vào năm 1938, trước hết qua Anh, Hoa Kỳ rồi Mexico. Ông mất ngày 5/11/1963 tại Mexico. Ông là một người đồng tính luyến ái và không hề che giấu điều ấy.