Chưa có đánh giá nào
Nước: Tây Ban Nha
6 bài thơ
Tạo ngày 18/11/2008 04:03 bởi hongha83
Rafael Alberti (1902-1999) ra đời ở vùng biển Santa Maria, tỉnh Cadiz, là nhà thơ lớn của Tây Ban Nha. Tập thơ đầu tay "Người thuỷ thủ trên đất liền" được giải thưởng quốc gia về văn học năm 1924. Là một nhà thơ được nhiều người yêu mến, đồng thời là một nhà viết kịch nổi tiếng. Trong thời kỳ nội chiến, tham gia chiến đấu trong Binh đoàn Năm, sau nội chiến sống lưu vong ở nhiều nơi.

Tác phẩm:
- Người thuỷ thủ trên đất liền
- Thủ đô vinh quang
- Giữa hoa cẩm chướng và cây gươm
- Giữa biển

Nguồn: Thơ Tây Ban Nha chiến đấu/ NXB Văn học, 1973.